GRUP İnovasyon ve Teknoloji
Yatçılığın Geleceği…

Her alanda olduğu gibi yatçılık dünyasında da teknoloji ve inovasyon, işin yapı taşını oluşturmaktadır. Teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımlar sayesinde günümüzde artık daha güvenilir, daha konforlu ve daha çevre dostu yatlar üretilmektedir.

Sirena Marine olarak müşterilerimize en güvenli, en keyifli ve en konforlu deneyimleri sunmak için sürekli olarak araştırmaya, kendimizi geliştirmeye çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda her bir ürünle özel olarak tek tek ilgileniyor, daha iyisini yapabilmek için gayret ediyoruz.

Yeni modellerimizi geliştirirken kalite ve konforun yanı sıra sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyoruz.

Hayatı ve doğayı sürdürülebilir kılmak, gelecek nesile daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek amacıyla en önemli odak noktalarımızdan birini de çevre dostu üretim anlayışı oluşturuyor. Bu amaçla Sirena Marine, yatçılık alanında sürdürülebilir bir geleceğe adanmıştır.

Sirena Marine, kurmuş olduğu çevre yönetim sistemi ile üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmakta, çevresel performansını sürekli iyileştirmekte ve tüm çevre yönetmeliklerine uymaktadır.

Bu konudaki politikamız çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Sirena Marine San. ve Tic. A.Ş. olarak çevre politikamız;

 • İlgili ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarını takip etmek ve gereklerini yerine getirmek,
 • Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Tedarikçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı çevre çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir,
 • Yakıt tasarrufu sağlayacak ürünler ve ağırlık azaltma çalışmaları yapmak,
 • AR-GE merkezi kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, çevreci yelkenli ve motorlu yatlar üretmek,
 • Deniz kirliliğini önlemek için, sistem ve ürün tasarımlarını, deniz kirliliğini önleyici şekilde yapmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yaşam döngümüz içerisinde çıkan atıkların maksimum düzeyde yeniden kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Atık sularımızı ve atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek , mümkün olan atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
 • Çalışanlara çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak.